Tehoelektroniikan perusteet

Varastossa

26,50 €

Verkkokauppaan »

Tuotteen tiedot

Kirjailija: Lauri Hietalahti
Kustantaja: Tammertekniikka
Kieli: Suomi
Sivumäärä: 124
Asu:
Painos: 2. painos
Julkaisuvuosi: 2011
Tuoteryhmä: Sähkötekniikka

Tuotteen kuvaus

Kirja on tarkoitettu tehoelektroniikan opintomateriaaliksi sekä oppaaksi alasta kiinnostuneille ja jo alalla työskenteleville. Tavoitteena on ollut, että kirjassa olisi riittävästi teoriaa ja perustietoa tehoelektro-niikan komponenteista, kytkennöistä, ominaisuuksista ja järjestelmistä sekä käyttötavoista. Tehoelektroniikan ymmärrys edellyttää vahvaa tietoa sähkötekniikasta, sen ilmiöistä, ilmiöiden mallintamisesta ja laskennasta.

Tehoelektroniikka on kehittynyt huimaa vauhtia, kuten yleinen elekt-roniikka ja sulautetut järjestelmät, viimeisten vuosikymmenten aikana. Tehoelektroniikan tarkoituksena on tehon ohjaus erilaisille kuormalait-teille, joista tyypillisin on pyörivä sähkömoottorikäyttö. Tehoelektroniikan merkitys sähköenergiasiirrossa kasvaa ja sovelluskohteiden määrä lisääntyy. Yksi syy tähän on, että laitteistoilla voidaan parantaa energiataloudellisuutta paremman ohjattavuuden ja hyötysuhteen op-timoinnin avulla verrattua perinteisiin ratkaisuihin. Uusiutuvaa energi-aa tuottavat laitteet, kuten tuulivoimalat ja aurinkoenergian keräimet, on mahdollista kytkeä sähköverkkoon ja säätää niiden toimintaa halli-tusti tehoelektroniikan avulla. Tehoelektroniikalla ohjataan kiinteistöjen ilmastointijärjestelmiä, jotka aikaisemmin toteutettiin suoraan verkkoon kytketyillä moottoreilla. Sähkökäyttö- ja hybriditekniikka, jota sovelletaan ajoneuvoissa ja työkoneissa, perustuu tehoelektronii-kan käyttöön moottoreiden ja energiavarastojen ohjauksessa.

Suomessa on erittäin vahvaa tehoelektroniikan osaamista ja teollista tuotantoa. Tämän sähköteknisen alan liikevaihdosta yli 90 % tulee viennistä. Tehoelektroniikan markkinat ovat kasvaneet jopa aikoina, jolloin muu teollinen toiminta on ollut taantumassa.

Kirja antaa perustietoa tehoelektroniikasta ja sen sovellusmahdollisuuksista. Toivottavasti kirja innostaa jatkamaan tutustumista te-hoelektroniikan kasvaviin mahdollisuuksiin.

ISBN-13: 9789525491739