Tuulivoiman perusteet tulee myyntiin 2016 alusta

Tuulivoiman perusteet kirjan pääasiallinen tarkoitus on tarjota lukijalle kattava perusasioiden ymmärrys tuulivoimasta.

Kyseessä on monipuolinen ja poikkitieteellinen ala, jonka vahva osaaminen edellyttää ainakin sähkötekniikan, mekaniikan, virtaus-
opin ja meteorologian hallintaa. Oikotietä onneen ei kuitenkaan ole olemassa, ja siksi tässä teoksessa pääpaino onkin perusasioiden selkokielisellä käsittelyllä. Mikään kirjoitettu teksti ei tietenkään pysty suoraan tarjoamaan ymmärrystä, joka on lopulta mahdollista saavuttaa vain lukijan oman ajatustyön seurauksena.

Tuulivoiman perusteet on kuitenkin pyritty kirjoittamaan niin, että se helpottaa ajatustyön tekemistä ja saa toivottavasti lukijansa kiin-

nostumaan aiheesta entistä enemmän. Kirjassa käsitellään tuulta luonnonilmiönä jonka pohjalta keskitytään tuulen sisältämään tehoon. Keskeistä on ymmärtää tuulivoimalan roottorin toiminta ja sen perusfysiikasta. Miten roottorin teho on lausuttavissa kiertoliikkeen dynamiikan termein? Kirja antaa käsityksen millaisilla generaattoriratkaisuilla roottorin mekaaninen energia muunnetaan tuulivoimaloissa sähköenergiaksi. Tavoitteena on generaattorien toimintaperiaatteiden avulla perustella tarve erityyppisille generaattoreille erityyppisissä tuulivoimaloissa. Lopuksi tarkastellaan tuulivoiman energiantuotanto-odotuksia.

Tervetuloa tutustumaan kirjan avulla tähän mielenkiintoiseen, ajankohtaiseen aiheeseen.